Reglament

Reglament

1.- La Marxa és oberta a tothom, sense limitacions d’edat.

2.- Consta de dos recorreguts: el curt (9km aprox) apte fins i tot per a cotxets de criatures, i el llarg (15m aprox) més tècnic.

3.- L’organització no es fa responsable de la manca de preparació adequada per part dels participants a la prova. Com tampoc es fa responsable per danys físics o morals, perjudicis o lesions que la participació a la prova pugui ocasionar individualment o a terceres persones. I exclou també qualsevol dany per sofriment latent, imprudència, negligència i incompliment de les lleis vigents. Tot i això, l’organització ha contractat, segons preveu la legislació vigent, una assegurança de responsabilitat civil i disposa dels serveis d’urgència adients.

L’organització tampoc es fa responsable dels objectes perduts o robats durant la participació, com tampoc dels possibles danys o robatoris als cotxes aparcats.

Hi haurà aparcaments públics NO VIGILATS.

4.- Els drets d’inscripció són de 9€. Un cop realitzada NO es tornarà l’import pagat.

Aquestes es poden fer  el mateix dia de 7:30 a 9:00 del matí, al pavelló, del 26 de gener de 2020.

Les inscripcions on-line es poden fer a la web: www.marxavilobídonyar.com fins el 25 de gener de 2020 a les 22:00 h.

No es podrà participar a la marxa sense la inscripció corresponent.

5.-  L’hora de sortida serà a les 9:00 del matí, al patí de l’escola Josep Madrenys.

                    – HORARI DELS AVITUALLAMENTS:

1r: Les Fonts de Salitja: de 8:30 a 10:30 h.

2n: Zona de picnic, vora de l’Onyar, a Sant Dalmai: de 9:30 a 12:30 h.

6.- Ordenança municipal, CAPITOL II. Animals a les vies i/o espais públics

Article 42è.  Conducció dels animals

​          1.- En les vies i/o espais públics i les vies verdes i itineraris senyalitzats (…) els animals han d’anar acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l’animal, proveïts de corretja o cadena i collar o qualsevol altre mètode de subjecció (…) i amb la identificació pròpia de l’animal que permeti la identificació del propietari.

El conductor de gossos potencialment perillosos ha de portar sempre la llicència de la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.

​          2.- Els animals potencialment perillosos o de perillositat constatada han d’anar lligats i amb un collar amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres que no ocasioni lesions a l’animal, el corresponent morrió homologat i adequat a la seva raça o qualsevol altra mesura imposada per les autoritats comptent. Els menors d’edat no poden conduïr-los ni es pot portar més d’un animal potencialment perillós per persona; així mateix han de portar la corresponent llicència administrativa de tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.

​          3.- Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a respectar les indicacions dels rètols informatius col.locats en el municipi.

Article 43è. Espais prohibits pels animals.

          1.-  És prohibida la presència d’animals en les àrees i zones enjardinades, en els parcs i a les zones destinades a l’ús infantil.

​          2.- Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública i espais públics, fonts i estanys i a les lleres dels rius i que els animals beguin a les fonts públiques.

Per a més informació podeu consultar la normativa aqui

7.- Es disposarà de controls de pas i zones d’avituallament al llarg del recorregut. Aquests estaran disponibles a partir de les 9:30h.

8.- Es disposarà d’un servei anomenat “escombra”. La seva funció és tancar la marxa per garantir la seguretat de tots els participants.

Per la qual cosa demanem, que si algun/a participant decideix abandonar o pateix algun accident i ha de ser recollit per l’ambulància, ens ho comuniqui immediatament a la colla organtizadora a través del telèfon mobil 669-757-251.

9.- L’arribada serà al mateix pati de l’escola, on els organtizadors recollirant els dorsals pertinents que donen dret a l’obsequi i esmorzar.

10.- Es disposarà de dutxes i vestidors.

11.- La  inscripció i participació en aquesta marxa implica l’acceptació d’aquest reglament, i també de tot allò no previst que serà resolt, segons convingui, per l’entitat organitzadora.

12.- L’organització es reserva el dret a modificar el programa si causes imprevistes ho requereixen.

13.- Aquesta marxa està organitzada per la Colla Jove de Marxaires.