Condicions de Compra

CONDICIONES GENERALES DE CONTRACTACIÓ

1. PARTS i ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

(d’ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels serveis, ASSOCIACION COLLA JOVE DE MARXAIRES (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social en VEÏNAT BORIES Nº 22   ( BUZON 27), 17184 Salitja, (Girona), N.I.F. G55306823, telèfon d’atenció al usuari 679062926, i e-mail: info@marxavilobidonyar.com, sent titular del sitio web WWW.MARXAVILOBIDONYAR.COM, exposa el document contractual que regirà la contractació de serveisa través del sitio web ressenyat.

I d’una altra, l’Usuari – Usuari (d’ara endavant l’Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:

  1. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
  2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar.
  3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
  4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol servei ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a la disposició d’aquests l’adreça d’e-mail info@marxavilobidonyar.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els serveisoferts. En tot cas, abans de comprar els serveishan de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els serveiscomprats.

ASSOCIACION COLLA JOVE DE MARXAIRES no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’una fallada de còpia de seguretat per part de l’Usuari de les dades contingudes en els serveisadquirits tals com a targetes de memòria.

ASSOCIACION COLLA JOVE DE MARXAIRES no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels serveisa la venda a la web. La responsabilitat civil del prestador pels serveissubministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a ASSOCIACION COLLA JOVE DE MARXAIRES per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels serveisadquirits a la web WWW.MARXAVILOBIDONYAR.COM, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a la web.

ASSOCIACION COLLA JOVE DE MARXAIRES és una empresa especialitzada en la venda de dorsal per a la marxa anual realitzada a Vilobí d’onyar. ASSOCIACION COLLA JOVE DE MARXAIRES ven els seus serveis a distància per Internet a través de la seva pàgina web i/o per telèfon.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra-venda nascuda entre el prestador i l’usuari al moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

2.2 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per contractar.

2.3 Acceptació del usuari: La validació d’una comanda a través de la web WWW.MARXAVILOBIDONYAR.COM es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web WWW.MARXAVILOBIDONYAR.COM o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.4. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: ASSOCIACION COLLA JOVE DE MARXAIRES es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres usuaris que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introdueixin una vegada realitzat una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB WWW.MARXAVILOBIDONYAR.COM:

3.1 Publicació de preus: De forma excepcional els preus dels serveismostrats a la nostra web poden ser especificats de forma errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan succeeixi això, i si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè, amb la finalitat d’emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, Vostè podrà cancel·lar la seva comanda i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.

3.2 Informació de serveis: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap servei per la nostra banda.

Els continguts de WWW.MARXAVILOBIDONYAR.COM estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres usuaris la informació més completa i detallada possible. A causa d’això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns serveis. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del servei, el usuari tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Totes les informacions contractuals presents a la web es mostren en llengua catalana i la comunicació amb els usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el usuari pot fer-se en un altre idioma sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari per poder accedir als serveisoferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits, els quals es tractessin de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD, detallats en l’Avís legal i Política de privadesa d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a uns altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

  1. Escollir el servei fent clic a sobre, i s’afegirà automàticament en el “carret de compra”.
  2. Si es desitgen agregar més serveis, haurà de seleccionar l’opció “Continuar comprant”. Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar en l’opció d’eliminar del carret de compra. En el carret de compra s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada s’han escollit tots els serveises procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.
  3. Escollit/s el/els servei/s, haurà de clicar en la pestanya de finalitzar, per realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).
  4. Es sol·licitarà el registre de l’usuari per poder realitzar la compra (aquest registre és gratuït), en el qual s’haurà d’emplenar un formulari de recollida de dades (en el qual haurà d’acceptar la Política de Privadesa i l’Avís Legal (i linkear ambdues)). Una vegada emplenat aquest, rebrà en l’adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre. Si ja estigués registrat, pot accedir a les seves dades fent clic en el botó d’usuari ja registrat.
  5. Per favor, revisi els controls de spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verifiqui sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.
  6. Para finalitzar el procés, haurà de clicar en el botó Finalitzar.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del servei comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error en l’adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a l’adreça d’e-mail que apareixerà a la web per procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al usuari a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web WWW.MARXAVILOBIDONYAR.COM.

ASSOCIACION COLLA JOVE DE MARXAIRES proporcionarà Atenció al Usuari de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte info@marxavilobidonyar.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

ASSOCIACION COLLA JOVE DE MARXAIRES posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

7. FORMES DE PAGAMENT:

A continuació detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta en el formulari corresponent. L’operació es formalitza al moment de realitzar la comanda. Només s’accepten targetes Visa i Mastercard. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els quals s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitat fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.

7.2 S’utilitza el sistema denominat SSL (SecureSockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

7.3 Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: Al moment de finalitzar la comanda l’usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per abonar la comanda. És fonamental que s’indiqui clarament el nº de comanda assignada i el nom de l’usuari en l’ordre de transferència. Per poder confirmar la comanda serà necessària realitzar la mateixa en un termini de 7 dies, en cas contrari serà cancel·lat en el nostre sistema.

7.4 PayPal o altres plataformes: Una vegada finalitzada la compra, si s’escull aquesta forma de pagament, se li redigirá a la web oficial de PayPal on podrà fer el pagament. Una vegada realitzat el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzada i s’enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra. Prement el botó “Tornar a la web” tornarà a la web per veure la comanda i poder imprimir-ho. PayPal té les seves pròpies polítiques de privadesa i ASSOCIACION COLLA JOVE DE MARXAIRES no té cap tipus de responsabilitat sobre elles.

8. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)

D’acord a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’usuari i el prestador, sense necessitat de recórrer a els tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tot la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

10. LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveiso serveis objecto d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l’usuari (si és persona física).

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

11. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’Atenció al Usuari 679062926 o a través del nostre formulari de contacte.

INFORMACIÓ UTIL:

Recollida dorsals

Horaris i data: 27 de Gener a les 9:00

Què necesiten per recollir el dorsal?:

Per retirar el dorsal será imprescindible presentar el DNI i el document amb el número de dorsal impres o en su dispositiu móvil. SI la persona que recull el dorsal no és l’inscrit, haurà de presentar el document amb el número del dorsal i fotocopia o foto del DNI de l’inscrit i el seu propi.

Si es menor de 18 anys, haurà de presentar l’autorització dels seus pares/tutors.

Cancelacions: La quaota d’inscripció no será reembolsades en cap cas. Els dorsals son personals i instranferibles. En cas de suspensió per causes alienes a la organització ( pluja etc..) es farà el seguent diumenge o el proper dia que sigui factible, i aixi ho comunicarà pels diferents canals l’organització.